Хотел “Елица”

Реконструкция и модернизация на хотел “Елица”, снек бар, детска градина и басейн към хотел “Елица” к.к.Албена

Обекта е с Р З П – 9 850 кв.м, с период на изпълнение 1998 – 1999г.

Съгласно договора с Възложителя, “Сидирама” ООД изпълнява следните дейности:

  • Инвеститорски надзор;
  • Управление на строителството;

к.к.Албена