Наш архитект от Ню Йорк ще строи българския Лувър

Наш архитект от Ню Йорк ще строи българския Лувър

Арх. Янко Апостолов спечели конкурса за реализиране на най-амбициозния проект на културното министерство. “Силно се надявам, че след две години ще присъстваме на откриването на този комплекс”, каза председателят на журито и главен архитект на столицата Петър Диков. Бъдещият супермузей е по-популярен като българския Лувър, но арх. Диков подчерта, че не е много съгласен с това определение.
Арх. Янко Апостолов е класиран на първо място с 82,94 точки. Втори е проектът на арх. Багряна Тотева със 79,86 точки, а на трето място се нареди “Порш концепт арт дизайн” ЕООД със 79 т.

“17-те членове на журито взехме решението си единодушно, с консенсус”, каза арх. Диков и допълни, че всички 31 подадени преди месец проекта са били на много високо професионално ниво.

Най-важните критерии при избора на победителя са били два – ниво на проекта, което да отговаря на изискванията за столичен музеен комплекс в държава от Европейския съюз. И още – проектът да бъде такъв, че да може да се реализира в рамките на ограничен финансов ресурс.

Арх. Янко Апостолов работи в Ню Йорк, завършил е Архитектурната асоциация в Лондон и е член на Кралския институт на британските архитекти. Практикува от 15 години и е реализирал редица международни проекти. Работил е заедно с американската музейна консултантска компания “Музеоплан”, участвала в реорганизацията и разширяването на оригиналния Лувър в Париж и в реконструирането на Музея за съвременно изкуство в Ню Йорк.

Арх. Диков разясни какво още остава да се направи преди окончателното подписване на договора с победителя за изпълнение на поръчката. Най-напред юридическият отдел на културното министерство трябва да провери дали кандидатите отговарят на всички условия за участие в конкурса и професионалните им характеристики и т.н. Това щяло да стане в рамките на няколко дни. След което идва ред на преговорите за възлагане на проекта. Те започват с класирания на първо място. И ако случайно не се постигне разбирателство, продължават със следващите в класирането. “Естествено, ще се преговаря за пари. Но като архитект искам да ви кажа, че за един колега винаги реализацията на проекта му е по-важна от сумата, която ще получи. Това е нашата професионална деформация.”