Хотел”Люляк”

Обекта е с Р З П – 5 500 кв.м, с период на изпълнение 2001 – 2002г.

На обекта “Хотел”Люляк””, “Сидирама” ООД изпълнява следните дейности:

  • Консултант по смисъла на ЗУТ;
  • Строителен надзор по време на строителството;
  • Проект мениджмънт;
  • Инвеститорски контрол;

к.к.Златни пясъци