Хотел ”Хелиос 3”

Обекта е с Р З П – 16 450 кв.м, с период на изпълнение 2003 – 2004г.

На обекта “Хотел “Хелиос 3””, “Сидирама” ООД изпълнява следните дейности:

  • Проект мениджмънт;
  • Инвеститорски контрол;

к.к.Златни пясъци