Жилищна сграда „Престиж”

Обекта е с Р З П – 6 500 кв.м, с период на изпълнение 2004 – 2005г.

На обекта “Жилищна сграда, ресторант и подземен паркинг „Престиж””, “Сидирама” ООД изпълнява следните дейности:

  • Консултант по смисъла на ЗУТ;
  • Строителен надзор по време на строителството;
  • Проект мениджмънт;
  • Инвеститорски контрол;
  • Оценка съответствието на инвестиционни проекти

к.к.Слънчев бряг