Хотел “Вихрен”

Реконструкция и модернизация на хотел “Вихрен”, изграждане на открит басейн към х-л “Вихрен” изграждане снек-бар “Вихрен” к.к.Албена

Обекта е с Р З П – 11 752 кв.м, с период на изпълнение 2000 – 2001г.

Съгласно договора с Възложителя, “Сидирама” ООД изпълнява следните дейности:

  • Инвеститорски надзор;
  • Управление на строителството;

к.к.Албена