Жилищен комплекс „Розе вилидж”

Обекта е с Р З П – 8 120 кв.м, с период на изпълнение 2006 – 2007г.

На обекта “Жилищен комплекс „Розе вилидж””, “Сидирама” ООД изпълнява следните дейности:

  • Консултант по смисъла на ЗУТ;
  • Строителен надзор по време на строителството;
  • Проект мениджмънт;
  • Инвеститорски контрол;
  • Оценка съответствието на инвестиционни проекти

к.к. Слънчев бряг