Голф комплекс „Трейшън клифс”

Голф комплекс „Трейшън клифс”

Голф комплекс „Трейшън клифс”- I-ви етап – в землищата на с.Божурец и с.Топола и подобектите на неговата инфраструктура, разположени в и извън неговата територия.

Обекта е с Р З П – 237 000 кв.м, с период на изпълнение 2006 – 2012г.
Този проект е реализиран изцяло под управлението на “Сидирама” ООД, и е удостоен с  приза “Сграда на годината 2010” в категория “ваканционни сгради.

На обекта “Голф комплекс „Трейшън клифс”, “Сидирама” ООД изпълнява следните дейности:

  • Консултант по смисъла на ЗУТ;
  • Строителен надзор по време на строителството;
  • Проект мениджмънт;
  • Инвеститорски контрол;
  • Оценка съответствието на инвестиционни проекти