До края на годината ще стане ясен редът за получаване на финансиране за саниране на жилища 01

До края на годината ще стане ясен редът за получаване на финансиране за саниране на жилища

До края на годината ще бъде ясна методологията по кандидатстване за безвъзмездно финансиране по оперативна програма „регионално развитие” на МРРБ, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев. В началото на следващата година ще започне самото кандидатстване, след което реално ще започне работата за обновяването на сградите. Размерът на безвъзмездното финансиране ще е 50% от сумата нужна за енергийно ефективното обновяване на многофамилните жилищни сгради, а останалата половина трябва да бъде осигурена от собствениците на сградите. Средствата за безвъзмездно финансиране по програмата, осигурени чрез Европейския фонд за регионално развитие, са в размер на 63 млн. лв. Те ще бъдат разделени на две – 50 млн. за реновиране и 13 млн. за създаване на гаранционен фонд за привличане на банките да осигурят нисколихвени кредити за саниране на сградите.  „Безвъзмездното финансиране ще покрива само разходите за мерки за енергийна ефективност – изолация, дограми, подмяна на щранговете и тръбите в сградите”, каза зам.-министърът на регионалното развитие Екатерина Захариева. Като бонус за собствениците на сгради програмата ще покрие разходите за енергийно обследване, проектен мениджмънт при изпълнението на обследването и реновирането и инфраструктурното обследване. Проектният мениджмънт ще се извършва от представители на фирми, които ще бъдат избрани след провеждането на обществена поръчка и разпределени в 36 града от цялата страна. Фирмите ще се грижат за цялото изпълнение на проектите по обновяване и наемането на подизпълнители за целта, като собствениците няма да могат да наемат подизпълнители по проектите. Специализираните фирми също така ще помагат на хората да намерят останалите 50% от финансирането. Подборът на кандидатите за безвъзмездно финансиране ще става на принципа „който подаде първи”, което означава, че само тези, които успеят да се организират най-бързо да отговорят на критериите по кандидатстване ще получат финансирането. Всяко домакинство в сградите кандидатстващи по програмата ще трябва да осигури авансово 500 лв. гаранционна вноска за обновяването, която трябва да покрие разходите за обследването в случай, че сдружението на собствениците (СС) безпричинно се откаже от реновирането. Вноската ще бъде приспадната в последствие от размера на собственото финансиране. Предвидените средства от 50 млн. за безвъзмездно финансиране на дейностите по енергийно обновяване на жилищни сгради вероятно ще стигнат за няколкостотин от всички 18 700 сгради, които по данните на МРРБ ще трябва да бъдат санирани. Вероятно успешното развитие на оперативната програма ще стане причина за осигуряване на още средства за безвъзмездно финансиране от ЕС, от които да се възползват домакинствата.  През следващата година вероятно ще стане ясно и дали ще ползваме данъчни облекчения след реализиране на мерки за енергийна ефективност в сградата, в която живеем. В момента текът и сроковете заложени в Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ) за техническо и енергийно обследване на сградите, и изготвянето на технически паспорт, част от който е и енергийният паспорт на сградите. В края на следващата година е крайният срок за всички сгради с РЗП над 5000 кв. м, а за тези между 1000 и 5000 кв. м – до края на 2014 г. Според данните на МРРБ предстои санирането на 720 000 жилища при грубо казано 500 лв. средно необходими за обследване на един апартамент. Това прави повече от 350 млн. лв. нужни само за обследването за изготвянето на технически и енергиен паспорт на жилищните сгради в България.  Още не е ясно, дали ще има други стимули освен предвидените в Закона (ЗЕЕ) санкции за СС на хилядите сгради, които сега няма да успеят да получат безвъзмездно финансиране по ОП „Регионално развитие”, да направят обследване за технически и енергиен паспорт в заложените от закона срокове.