Освобождават от данък сгради жилища в многофамилни сгради, санирани по ОПРР  02

Освобождават от данък сгради жилища в многофамилни сгради, санирани по ОПРР

Собствениците на жилища в многофамилните жилищни сгради, санирани по оперативна програма „Регионално развитие“, ще бъдат освободени от данък „сгради“ за определен период. Това съобщи пред журналисти кметът на район „Оборище“ Пенка Арменкова, която заедно с министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова участва в откриването на една от общо три обновени жилищни сгради в района, предаде БТА.
Сега от тази възможност могат да се възползват хората, които са санирали жилищата си и докажат това със съответен сертификат. Той се издава след енергиен одит на сградата и освобождава собствениците от данък „сгради“ за срок от 3 до 10 години според степента на енергийната ефективност и включването на възобновяеми енергийни източници в енергопотреблението на сградата. Това предвиждат промени в Закона за местните данъци и такси, които са в сила от 2008 г. Става дума за сгради, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г. и получили сертификат от съответния енергиен клас, издаден по реда на Закона за енергийна ефективност.
Санирането на трите столични сгради е по линия на съвместната програма на министерството, Програмата на ООН за развитие (ПРООН) и районната администрация, която е изпълнител на европейския проект „Стакато“. Освен санирането по проекта „Стакато“ за жилищните сгради е изградена соларна система за подгряване на водата за битови нужди.
С тези три сгради общият брой на обновените многофамилни жилища по линия на ПРООН и на МРРБ е 30, съобщи министър Павлова. Остава да бъдат довършени още 21 сгради.
Обновяването на трите сгради струва 615 хил. лева, от които 134 хил. лева са платени от собствениците. Средната сума, която е платил собственик на апартамент за санирането, е 2800 лева.
Очакваните ефекти след санирането са средно с 60 на сто да бъде намален разходът на енергия за осигуряване на топла вода и с толкова да се редуцира енергопотреблението за отопление и охлаждане на сградата. Намалението на емисиите парникови газове ще е със 143 тона годишно общо за трите сгради.
По проекта са инсталирани 44 слънчеви колектори на покривите на трите сгради. Когато няма достатъчно слънчева топлина, водата се подгрява автоматизирано от столичната „Топлофикация“.