“Сидирама” ООД, въведе в експлоатация обект ГОЛФ КОМПЛЕКС “СВ. СОФИЯ” – с. Равно поле 01

“Сидирама” ООД, въведе в експлоатация обект ГОЛФ КОМПЛЕКС “СВ. СОФИЯ” – с. Равно поле

В края на м. ноември 2014г. бе въведен в експлоатация от “СИДИРАМА” ООД обект ГОЛФ КОМПЛЕКС ”СВ. СОФИЯ“ 
– с. Равно поле 
	Голф комплекса включва:
	- Голф игрище с 18 бр. дупки (писти)
	- Помпена станция с резервоар и трафопост 250 KVa 
	- Беседка (бар -барбекю) до 12-та дупка
	- Кабелна линия 2 СрН 20 kV за захранване на ТП “Помпена станция” 
	- Кабелна линия НН 0,4 /0,230 kV за захранване на Беседка (бар-барбекю)