Строителството на нови жилища отчита спад с около 15 %

Строителството на нови жилища отчита спад с около 15 %

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през третото тримесечие на 2010 г. е 598 и спрямо съответното тримесечие на 2009 г. намалява с 15.1 процента.

Новопостроените жилища намаляват с 21 на сто и техният брой достига 4360. Най-голям брой жилищни сгради и жилища са въведени в експлоатация в областите Варна – 112 сгради с 831 жилища в тях, и Бургас – 95 сгради с 888 жилища, следвани от областите Добрич – 54 сгради с 203 жилища, и София (столица) – 53 сгради с 888 жилища.

Общата полезна площ на новопостроените жилища през третото тримесечие на 2010 г. е 334.3 хил. кв. метра, или с 13.5 на сто по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2009 година. Жилищната площ също намалява със 17.4 на сто и достига 208 000 квадратни метра. Средната полезна площ на едно новопостроено жилище се увеличава от 71.7 кв. метра през третото тримесечие на 2009 г. на 76.1 кв. метра през същото тримесечие на 2010 година.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Търговище – 155.3 кв. метра, и Кюстендил – 130.9 кв. метра, следвани от областите София – 120.5 кв. метра, и Добрич – 113 кв. метра, а най-малка – в областите Пловдив – 51.8 кв. метра, и Враца – 53.2 квадратни метра.