Автоматична Чернова 01

Фирма “Сидирама” ООД, успешно завърши инсталация за съхранение на брашно на фабрика “Нестле България” – София

През месец април 2014 г. се въведе в експлоатация вторият обект на СИДИРАМА “Инсталация за съхраняване на хранителни продукти – брашно” с Възложител “НЕСТЛЕ БЪЛГАРИЯ” АД – гр. София.

 
 
01

“Сидирама” ООД, въведе в експлоатация първата инсталация за получаване на биогаз в гр. Балчик

През месец август 2013 г. се въведе в експлоатация и вече успешно функционира обекта изпълнен под надзора на СИДИРАМА „Инсталация за получаване на биогаз чрез индиректно използване на биомаса с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия“

 
 
01

СИДИРАМА ООД Ви честити Новата 2014 година

СИДИРАМА честити Новата 2014 година на всички свой колеги, партньори и приятели и им желае много здраве, лично щастие и просперитет през нея.

 
 
Фирма “Сидирама” ООД, успешно завърши обект за разширяване асортимента на производството на фабрика “Нестле България” – София 04

Фирма “Сидирама” ООД, успешно завърши обект за разширяване асортимента на производството на фабрика “Нестле България” – София

Под надзора на екипа от специалисти на “Сидирама” ООД, се получи разрешение за ползване на обект “Инсталация за съхранение на хранителни продукти – какаова маса”

 
 
„Под ръководството на СИДИРАМА ООД – СН продължава изграждането на „Инсталация за получаване на биогаз чрез индиректно използване на биомаса с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия“ гр.Балчик 01

„Под ръководството на СИДИРАМА ООД – СН продължава изграждането на „Инсталация за получаване на биогаз чрез индиректно използване на биомаса с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия“ гр.Балчик

Завърши изпълнението на стоманобетоновите конструкции на два броя реактори за първична и вторична ферментация(диаметър 26,00м и височина 8,18м) и резервоар за съхранение на биогаз(диаметър 32,00 и височина 8,18м),както и на силажна яма за съхранение на царевичен силаж,силаж на цели растения и др., представляващи част от обект „Инсталация за получаване на биогаз чрез индиректно използване на биомаса с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия“ гр.Балчик

 
 
Неотдавна екипа от специалисти на СИДИРАМА ООД завърши детайлно обследване по енергийна ефективност на хотел „Балкан“ -гр.Габрово и Административна сграда „Фохар“ – гр. София 01

Неотдавна екипа от специалисти на СИДИРАМА ООД завърши детайлно обследване по енергийна ефективност на хотел „Балкан“ -гр.Габрово и Административна сграда „Фохар“ – гр. София

В резултат на прецизно извършеното енергийно обследване на горецитираните обекти от нашия екип специалисти и допълнителния избор на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за проект-мениджър СИДИРАМА ООД ни позволи максимално да оптимизираме изготвените проекти за реконструкция, газификация и подобряване на енергийната ефективност на тези обекти и впоследствие да се пристъпи към реализацията им.