Двуетажният подземен паркинг под бул. "Цариградско шосе", ще разполага с над 1300 паркоместа. 01

Двуетажният подземен паркинг под бул. „Цариградско шосе“, ще разполага с над 1300 паркоместа.

Паркинга е със стратегическо значение, заради разположението му в зоната на метростанция 19 и възможността за облекчена тарифа при използване на комбиниран билет паркинг-метро.

 
 
Китай реализира грандиозен проект за пренасочване на реки 01

Китай реализира грандиозен проект за пренасочване на реки

След като бъдат прокарани каналите с обща дължина 1300 километра, сушавият китайски Север ще получава всяка година близо 50 милиона кубични метра вода.

 
 
РИОС-София реши да не се прави екооценка за обновяването на Западен парк 01

РИОСВ-София реши да не се прави екооценка за обновяването на Западен парк

Мотивът е, че ПУП – изменение на плана за регулация и план за застрояване няма вероятност да окаже отрицателно въздействие на околната среда.

 
 
Честита нова 2012 година!  01

Честита нова 2012 година!

На всички служители, делови партньори и клиенти на Сидирама ООД, желаем новата година да донесе щастие, успехи и просперитет за всички Вас и много повече възможности за бъдещи идеи и предложения за общата ни работа заедно през Новата 2012 година !

 
 
От 1 януари 2012 г. се планира да бъдат въведени Еврокодовете в проектирането 01

От 1 януари 2012 г. се планира да бъдат въведени Еврокодовете в проектирането

Европейските норми за проектиране в строителството – 5000 страници, 58 части – това представляват десетте паневропейски стандарта, които трябва да въведат общи строителни норми в страните, членуващи в CEN, включително и България.

 
 
Освобождават от данък сгради жилища в многофамилни сгради, санирани по ОПРР  02

Освобождават от данък сгради жилища в многофамилни сгради, санирани по ОПРР

От тази възможност могат да се възползват хората, които са санирали жилищата си и докажат това със съответен сертификат. Той се издава след енергиен одит на сградата и освобождава собствениците от данък „сгради“ за срок от 3 до 10 години според степента на енергийната ефективност