Успешно бе въведен в експлоатация обект „Подобряване на енергийната ефективност на хотел “Хилтън” – гр.София 01

Успешно бе въведен в експлоатация обект „Подобряване на енергийната ефективност на хотел “Хилтън” – гр.София

В края на м. март 2013г. се проведе държавната приемателна комисия за един от символните обекти в гр.София – “Подобряване на енергийната ефективност на хотел “Хилтън” чрез използване на възобновяеми източници за БГВ – реконструкция и разширение на съществуваща инсталация за БГВ”. Благодарение на реализираните мероприятия по този проект под ръководството на СИДИРАМА ООД се постигна значително намаление на енергийните разходи за осигуряване на БГВ за сградата, които разходи са най-големите за комплекса.

 
 
"Многофункционална зала" в "Парадаиз център" вече функционира с помощта на координацията от "Сидирама" ООД 08

„Център за конгреси и конференции“ в многофункционален търговски и спортно развлекателен комплекс „Парадаиз център“ вече функционира благодарение на управлението на „Сидирама“ ООД

Успешно и в срок завърши изграждането и въвеждането в експлоатация на поредният наш реномиран обект “Център за конгреси и конференции” с площ 2288,4 м2 в новооткрития многофункционален търговски и спортно развлекателен комплекс “Парадайз център”.

 
 
"СИДИРАМА" ООД ЧЕСТИТИ НОВАТА 2013 ГОДИНА НА ВСИЧКИ ПАРТНЬОРИ, КОЛЕГИ И СЛУЖИТЕЛИ! 01

„СИДИРАМА“ ООД честити Новата 2013 година на всички служители, партньори и колеги!

Желаем Ви 2013 година да е спорна и благодатна, по-малко неволи и никакви ядове. Нека е изпълнена с много съвместни проекти увенчани с успех. Много щастие и късмет на всички!

 
 
Сидирама започна работа по още един проект за инсталация за получаване на биогаз от възобновяеми източници 01

Сидирама стартира договор за изпълнение на строителен надзор на инсталация за получаване на биогаз от възобновяеми източници

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на инсталация за производство на биогаз, съвместно с инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, с елекрическа мощност 999 kW, топлинна мощност 960 кW

 
 
Обекта ни "Подобряване на енергийната ефективност на хотел Хилтън чрез използване на възобновяеми източници за БГВ" вече е факт 01

Реализирахме подобряване на енергийната ефективност на хотел Хилтън чрез използване на възобновяеми източници за БГВ

Приключиха монтажните работи по реномираният наш обект – подобряване на енергийната ефективност на хотел Хилтън чрез използване на възобновяеми източници за БГВ – реконструкция и разширение на съществуваща инсталация за БГВ. В ход са 72-часовите проби при експлоатационни условия.

 
 
В Южна Корея се строи най-интелигентният град в света 01

В Южна Корея се строи най-интелигентният град в света

Проектът Сонгдо е международен град в южната част на Южна Корея за над 10 млрд. долара с повече от 100 сгради върху 6000 декара, с прекрасна архитектура и всичко за отлично качество на живот.